Helårsdekk eller allrounddekk

Helårsdekk eller allrounddekk kalles vanligvis dekkene som skal fungere året rundt. I praksis fins det egentlig ingen dekk som er gode både om sommeren og vinteren for vårt nordiske klima. Derfor kan vi ikke med god samvittighet kategorisere noen dekk som helårsdekk. De av konkurrentene våre som har denne kategorien pleier som regel å oppgi piggfrie vinterdekk som helårsdekk. Dessverre har det seg slik at disse ikke alltid er godkjente som vinterdekk i Norge. Piggfrie dekk som har gode nok vinteregenskaper til å bli godkjente som vinterdekk er ikke sikker på sommerføre fordi de har en annen gummiblanding og et annet mønster.

VTI (Statens väg og transportforskningsinstitutv i Sverige) publiserte i 2015 rapporten Sammenligning av vinter- og sommerdekk på barmark sommerstid. "Kort oppsummert konstaterer forskerne at forskjellene i veigrep er signifikant mellom vinter- og sommerdekkene som ble testet, både når det gjelder bremse- og styreegenskaper. Det er vanskelig å sette tall på hvor mye denne forskjellen har å si for trafikksikkerheten. Likevel her teoretiske risikoanalyser vist økt risiko ved bruk av vinterdekk ved flere forskjellige ulykkestyper hvor bremseegenskapene er viktig. Studier av dødsulykker viser også at piggfrie vinterdekk er overrepresenterte i ulykkesstatistikken. Rådet til forbrukerne må derfor være å alltid bruke sommerdekk om sommeren".

Gode billige helårsdekk

Som forklart over så finnes det ingen dekk som er gode hele året for våre kjøreforhold, og hvis det hadde fantes slike dekk, hadde de ikke vært billige. Vi anbefaler derfor sommerdekk om sommeren og vinterdekk om vinteren!