Ny dekkmerking fra EU

Den nye dekkmerkingen gjelder fra og med 1. november 2012 for dekk som er produsert etter 1. juli 2012. Den nye merkingen gjelder ikke for piggdekk eller regummierte dekk.

Den nye EU-dekketiketten viser viktige sikkerhets- og miljøaspekter for et dekk. EU-dekketiketten minner om etiketten for energimerking som finnes på hvitevarer, og gjør det enkelt å sammenligne ulike dekk med tanke på våtgrep, drivstoffeffektivitet og støy.

Det er viktig å huske at den nye dekkmerkingen ikke fanger opp det som er viktig for nordiske vinterforhold, grep på is, snø og slaps. For å kunne kjøre sikkert er det viktig å velge riktig dekk for de aktuelle forholdene.

Våtgrep - en skala med seks verdier

Våtgrepet klassifiseres ved hjelp av verdier fra A til F.
A = høyeste klasse
F = laveste klasse

Hva er forskjellen på dekk i klasse A i forhold til F?.

Forskjellen i bremselengde på vått underlag mellom en bil med klasse A i forhold til klasse F er mer enn 10 meter.

Drivstoffeffektiviteten måles i syv klasser

Drivstoffeffektiviteten angis i ulike klasser fra A til G ved hjelp av en fargekodet skala.
A (grønn) = den høyeste klassen for drivstoffeffektivitet
G (rød) = den laveste klassen for drivstoffeffektivitet

Forskjellen i drivstofforbruk for en bil med dekk av klasse A sammenlignet med klasse G er ca. 0,5 liter per 100 km. Det sparer ca. 80 liter drivstoff i året (ved en kjørelengde på 15.000 km/år)

Støynivået måler den utvendige dekkstøyen i desibel.

EU-klassene for dekkstøy måler den utvendige dekkstøyen i desibel.
Siden de fleste ikke er kjent med desibelverdier, angis også støyklassen. Den angir dekkets støynivå i forhold til de kommende europeiske grenseverdiene for dekkstøy.

1 svart bølge: Stille (3 dB eller mer under den fremtidige europeiske grenseverdien)
2 svarte bølger: Rimelig (mellom den fremtidige europeiske grenseverdien og 3 dB under)
3 svarte bølger: Høyt støynivå (over den fremtidige europeiske grenseverdien)