Overvåkning av dekktrykket for din sikkerhet - TPMS

TPMS står for Tire Pressure Monitoring System og er et system for overvåkning av lufttrykket i dekkene på bilen. Systemet varsler dersom ett eller flere dekk har eller får for lavt lufttrykk.

Direktiv 2007/46/EG vil gjøre TPMS - (Dekktrykkovervåkning) obligatorisk i alle EU-land + Sveits, Norge og Island.

Loven trådte i kraft den 1. november 2012 og gjelder for alle nye typegodkjenninger av personbiler og lette lastebiler med en totalvekt på opptil 3500 kg. For andre biler gjelder loven fra og med 1. november 2014.

Det finnes to typer TPMS-system:

  • Indirekte (ingen sensorer, eventuelt avvik i lufttrykk måles av bilens ABS-sensorer)
  • Direkte (krever sensorer i hjulene. Sensorene måler lufttrykk i sanntid og sender informasjon til bilens computer)

Informasjon om hvilken type TPMS system bilen din har finner du i bilens instruksjonsbok.

Det er vanlig at systemet er selvlærende, noe som innebærer at systemet selv fanger opp signalet fra et nytt hjul etter ca. 20 minutters kjøring, alternativt at man aktiverer de nye hjulene via bilens kjørecomputer. Men det finnes også biler hvor sensorene må aktiveres i bilen, og da kreves det spesialutstyr og et besøk på et verksted som har dette utstyret.