Dekk365s retningslinjer for personvern

1. Generelt

Däck365 AB org.nr 556127-2724, postadresse: Box 12, SE-432 05 TVÅÅKER, Sverige (”Däck365”, ”Dekk365”, ”vi”, ”oss”), beskytter din personlige integritet og bestreber oss på å alltid beskytte personopplysningene dine på beste måte.

Hos Dekk365 har vi som målsetting å følge alle til enhver tid gjeldende lover og regler angående personvern. Disse retningslinjene beskriver hvordan Dekk365 henter inn, bruker, deler og lagrer personopplysningene dine. Ved å godkjenne retningslinjene på nettstedet i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du i behandling av personopplysningene dine i henhold til det nedenstående.

Ansvarlig for personopplysningene

Dekk365 er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

2. Når behandler vi personopplysningene dine?

For at du skal kunne besøke nettstedet vårt, handle hos eller kontakte oss, må vi hente inn og behandle personopplysninger om deg.

Dekk365 henter inn og behandler personopplysninger om deg når du gjennomfører et kjøp på nettstedet, kontakter oss, besøker nettstedet eller når du på annen måte har kontakt med Dekk365. Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp, er nødvendig for at du skal kunne inngå avtale med Dekk365 og for at Dekk365 skal kunne sende deg tilbud, informasjon og gjennomføre kundeundersøkelser.

Hvis du har et registrert kundekonto eller er avtalekunde, henter Dekk365 inn personopplysninger om deg som du oppgir ved registrering. Dekk365 lagrer de kjøpene du gjør via kontoen din. Du kan når som helst oppdatere opplysningene dine ved å gå inn på ”Min konto”/”Avtalekunde”.

Ved faktura eller delbetaling gjennom Klarna, hentes personopplysningene dine fra Klarna.

For avtalekunder gjøres en kredittvurdering via tredje part dersom kunden ønsker DEKK365 faktura.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

For deg som er kunde hos Dekk365

De personopplysningene vi henter inn og behandler om deg i form av en kunde som gjennomfører et kjøp:

 • Navn
 • Personnummer eller organisasjonsnummer
 • Adresser (faktura- og leveringsadresse)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kundenummer (kun avtalekunder)
 • IP-adresse
 • Kjøpte varer

For deg som har kundekonto eller er avtalekunde

De personopplysningene vi henter inn og behandler om deg i egenskap av å ha kundekonto eller være avtalekunde hos oss:

 • Navn
 • Organisasjonsnummer for avtalekunder/bedriftskunder
 • Adresser (faktura- og leveringsadresse)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kundenummer (kun avtalekunder)
 • IP-adresse
 • Kjøpte varer
 • Eventuelle registrerte frivillige kontoopplysninger.

4. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

For deg som er kunde hos Dekk365

Vi behandler personopplysninger som du har registrert eller gitt oss eller som vi har hentet inn på nettstedet ved hjelp av cookies i den hensikt å administrere kjøpene dine og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Opplysningene kan også brukes til identifikasjon, direktemarkedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og til statistiske formål. Opplysningene kan også brukes til utsendelser per e-post, så fremt du ikke har reservert deg mot dette. Du kan når som helst kontakte oss for å stoppe markedsføring mot deg som kunde.

Opplysningene kan i tillegg bli brukt til å analysere kjøpsvaner i den hensikt å forbedre nettstedet.

Ditt personnummer, betalings- og kredittkortnummer lagres aldri av Dekk365 i forbindelse med kjøp, opplysningene overføres utelukkende til den betalingsformidleren som er valgt - dersom betalingsformidleren krever dette.

Vi bruker personopplysningene for å forhindre bedrageri og til risikohåndtering.

Personopplysningene bruks også for å kunne følge aktuelle lovbestemmelser som for eksempel regnskapsloven.

Opplysningene kan også brukes som grunnlag for markedsanalyser, oppfølging og forretningsutvikling.

For deg som har kundekonto eller er avtalekunde

I tillegg til oppramsingen over, behandler vi personopplysninger om personer som har kundekonto hos oss eller er avtalekunde også for å:

 • Administrere kontoen
 • Gi deg mulighet til å benytte deg av de mulighetene kontoen gir i form av frivillige opplysninger mm.
 • Gi deg spesialtilbud

5. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine

Dekk365 behandler personopplysningene dine på flere lovlige måter. Disse beskrives nedenfor.

Vi behandler blant annet personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtaler med deg som kunde for å gjennomføre kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg

Vi kan også ha en lovpålagt forpliktelse til å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel for å kunne oppfylle kravene i regnskapsloven.

6. Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg?

Hvis du har registrert en kundekonto eller er avtalekunde hos Dekk365, oppbevares opplysningene dine til du sletter kontoen eller sier opp avtalen. Dette kan du som kunde gjøre når du måtte ønske. Hvis du ikke har registrert en kundekonto eller er avtalekunde, oppbevares opplysningene dine så lenge det er nødvendig i henhold til lovpålagte krav eller for å kunne oppfylle Dekk365s eller Dekk365s samarbeidspartneres forpliktelser overfor deg, f.eks. for å oppfylle leverings- eller garantiforpliktelser.

Opplysningene dine oppbevares uansett aldri lengre enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

7. Hvem deler vi personopplysningene med?

Hvis du søker om å betale med faktura eller delbetaling, vil opplysningene dine sendt til kredittopplysnings- eller finansieringsselskap.

Til transportselskap og deres partnere sender vi ut nødvendige personopplysninger slik at varene du har bestilt skal kunne leveres til deg.

Vid levering til monteringsverksted sender vi ut nødvendige personopplysninger for kontakt og mottak av kjøpte varer.

Personopplysninger kan også deles med myndigheter for å oppfylle lovpålagte krav eller rettskjennelser.

Ved å godkjenne retningslinjene på nettstedet i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du i at personopplysningene dine kan bli sendt til land utenfor EU/EØS dersom noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der.

Den informasjonen vi deler med tredje part kan kun brukes i forbindelse med ovenstående.

Vi vil aldri selge personopplysningene dine til tredje part.

8. Endringer i retningslinjer for personvern

Dekk365 forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse retningslinjene for personvern når som helst i den utstrekning endringene er nødvendige for å rette opp feil og unøyaktigheter eller for å oppfylle nye lovpålagte eller tekniske krav. Alla endringer i disse retningslinjene for personvern vil bli kunngjort på nettstedet. Vi vil varsle kunder som har kundekonto eller er avtalekunder når det gjøres endringer. Hvis du ikke godtar endringene, kan du si opp kontoen hos eller avtalen med oss.

9. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

For å oppbevare de personopplysningene vi behandler på en sikker måte, har vi iverksatt flere sikkerhetstiltak. Vi har implementert sikkerhetsrutiner for å beskytte personopplysningene dine. Videre har vi effektive brannvegger og antivirusprogram for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til nettverket.

10. Dine rettigheter

Dekk365 er ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i henhold til loven.

Vi vil, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ, rette eller komplettere opplysninger som viser seg å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende samt anonymisere eller slette personopplysninger.

Du har rett til innsyn i personopplysningene dine

Du kan be om utskrift av alle de personopplysningene vi har lagret om deg. For å kunne gi ut denne informasjonen må vi forsikre oss om din identitet. Vi sender deg utskriften innen 30 dager.

Rettelse i personopplysningene dine

Du har rett til å få feilaktige eller ufullstendige opplysninger rettet eller endret.

Sletting av personopplysningene dine

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet dersom de ikke lengre er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Det kan likevel være lovpålagte krav som gjør at vi ikke har lov til å slette personopplysningene dine umiddelbart, for eksempel regnskapsloven og andre skatteregler. Vi vil da kun lagre den informasjonen som vi i henhold til loven er forpliktet til å oppbevare.

Begrensning av behandling

Du kan be om at behandling av opplysningene dine begrenses, for eksempel når du mener at opplysningene dine er feilaktige. I den tiden det tar å undersøke opplysningenes korrekthet, vil behandlingen av dem begrenses.

Personopplysningene dine behandles ikke til formål som gjelder direktemarkedsføring hvis du motsetter deg slik behandling. Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke i behandling av personopplysninger. En slik tilbakekallelse kan begrenses til kun å gjelde av behandlingen, for eksempel den som gjelder direktemarkedsføring.

Tilsynsmyndighet

Du har rett til sende klage eventuelle klager angående behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

11. Cookies

Vi bruker cookies på nettstedet, du finner mer informasjon om hvordan vi behandler cookies i våre retningslinjer for bruk av cookies.

12. Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse retningslinjene for personvern gjelder kun nettstedet. Når du lenkes til et annet nettsted bør du lese de retningslinjene for personvern som gjelder for den siden. Vær oppmerksom på at Dekk365 ikke tar ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysningene dine.

13. Kontaktinformasjon

c/o Dekk365
DÄCK365 AB
Box 12
SE-43205 TVÅÅKER

E-post: info@dack365.no


Dekk365s retningslinjer for personvern er sist oppdatert 14.09.2020